Örådet är Ljusterös öra mot rälsen . Det består av närmare femhundra ljusteröbor - häften bofasta, hälften fritidsboende. Ljusterö utvecklas. Ljusterö har behov och krav. När kommunens politiker tror och gissar vad invånarna tycker, då ger Örådet besked. 

I tre år har Örådet gett svaren. Inför nästa utgåva av tidningen kommer Rådet att ta ställning till fyra aktuella frågeställningar. Resultatet redovisas i tidningen någon vecka senare.

Politikerna och beslutsfattarna läser om Örådets åsikter i LjusteröPosten. Det händer att de bryr sig om dem. Låt oss fortsätta ge röst åt ljusteröborna!

Vill du vara med i Örådet? Ge oss din mailadress och berätta om du är bofast eller fritidsboende. Sen är du med och skildrar opinionen på Ljusterö

redaktionen@ljusteroposten.se