Om

LjusteröPosten

Adress:
Grundviksvägen 89
184 97 Ljusterö

Telefon: 08-594 731 85                                                                                            070-565 58 34
Mail: redaktionen@ljusteroposten.se

Ansvarig utgivare och redaktör:
Bo Zetterlund

Webbansvarig och gästskribent:
Elisabeth Edberg

Grafisk formgivning:
Lars Anderson

Opinion:
Olle Zetterlund

Annonser:
Ylwa Borg

Distribution:
Arne Nordberg