LjusteröPosten är öbornas tidning. Nytt och oväntat, glatt eller bekymmersamt, värt applåder eller klander, lärdomar av historien - det som angår ljusteröborna angår LjusteröPosten.

Hör av dig med tips och vinkar! Grundlagen skyddar din identitet, vill du vara anonym mot läsarna så förblir du det, oavsett om du berättar eller skriver insändare. Bara redaktionen vet vem du är.

Vi bygger den här ön tillsammans. Vi vet nästan ingenting om morgondagen, men vi kan påverka den om vi samarbetar.

Ring eller maila!

08-594 731 85   -   070-565 58 34

redaktionen@ljusteroposten.se